Naturligt desinfektionsmiddel produceres af el, vand og salt

Erstatter alle dyre indkøbte desinfectionsmidler på gården

Med Zero-bact Desinfektion får du:

 

● Mere tid, mindre unødvendigt arbejde

● Roligere produktion, mindre indblanding

● Bedre foderudnyttelse, sundere dyr

● Hurtigt afkast af investeringen

Alt materiale på denne hjemmeside er beskyttet af copyright.